Monokeiro-Kemono

モノケイロケモノ

2011

TOKYO Gallery , Tokyo , Japan